ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลนาทม อำเภอนาทม นครพนม

หัตถกรรมผ้าทอพื้นเมือง

หัตถกรรมผ้าทอพื้นเมือง à¸«à¸±à¸•à¸–กรรมผ้าทอพื้นเมือง 

กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

 17 หมู่ 7 บ้านนาโด ถนนนาพระชัย - ห้วยคอม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : คุณเจริญ แก้วศรี

โทร :  081 871 3753

หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย

หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย 

กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

 17 หมู่ 7 บ้านนาโด ถนนนาพระชัย - ห้วยคอม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : คุณเจริญ แก้วศรี

โทร :  081 871 3753

ผ้าพื้นโทเรน้ำหนึ่ง

ผ้าพื้นโทเรน้ำหนึ่ง à¸œà¹‰à¸²à¸žà¸·à¹‰à¸™à¹‚ทเรน้ำหนึ่ง 

กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

 17 หมู่ 7 บ้านนาโด ถนนนาพระชัย - ห้วยคอม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : คุณเจริญ แก้วศรี

โทร :  081 871 3753

 ผ้าสไบ
 à¸œà¹‰à¸²à¸ªà¹„บ   

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนแดง

 เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ติดต่อ :

โทร :  08 4793 5211

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 148 หมู่ 3 บ้านพันห่าว ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : คุณคำนาง สุศิวงค์

โทร :  087 860 9467


หมวก

หมวก  

กลุ่มจักสานจากกก

 104 ดอนหลวง หมู่ 7 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางดอกไม้ แสนสุภา

โทร :  08-4787-7708

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่

 85 หมู่ที่ 5ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางนา เหนือพวน

โทร :  08-5178-5373

หมวกจากกก

หมวกจากกก

กลุ่มจักสานจากกก

 104 ดอนหลวง หมู่ 7 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางดอกไม้ แสนสุภา

โทร :  08-4787-7708

เสื่อผือนา

เสื่อผือนา

กลุ่มทอเสื่อผือนาดอนเตย

 31 ดอนเตยเหนือ หมู่ 2 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางคำจันทร์ ปัญญา

โทร :  08-118-36125


 

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

กลุ่มทอผ้าเทพนิมิตร

 33 เทพนิมิตร หมู่ 9 ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม 48140

ติดต่อ : นางนาง ราชมนตรี

โทร :  08-6028-1426

หมอนฟักทอง

หมอนฟักทอง

กลุ่มแม่บ้านเกษตกรโนนสวาท

 194 โนนสวาท หมู่ 11 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางทองหล่อ ประคร

โทร :  08-5451-3067

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่สามแยกพัฒนา

 46 สามแยก หมู่ 4 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางบังอร ทมถา

ผ้าไหมมัดหมี่

ผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนสวาท

 119 โนนสวาท หมู่ 11 ตำบลหนองซน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางสายวร มณีนพ

โทร :  08-5455-7857