สารบัญ

หมวก

หมวก  

กลุ่มจักสานจากกก

 104 ดอนหลวง หมู่ 7 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางดอกไม้ แสนสุภา

โทร :  08-4787-7708

ผ้าขาวม้า

ผ้าขาวม้า

กลุ่มทอผ้ามัดหมี่

 85 หมู่ที่ 5ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางนา เหนือพวน

โทร :  08-5178-5373

หมวกจากกก

หมวกจากกก

กลุ่มจักสานจากกก

 104 ดอนหลวง หมู่ 7 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางดอกไม้ แสนสุภา

โทร :  08-4787-7708

เสื่อผือนา

เสื่อผือนา

กลุ่มทอเสื่อผือนาดอนเตย

 31 ดอนเตยเหนือ หมู่ 2 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : นางคำจันทร์ ปัญญา

โทร :  08-118-36125