สารบัญ

 ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้ายมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลนาทม อำเภอนาทม นครพนม

หัตถกรรมผ้าทอพื้นเมือง

หัตถกรรมผ้าทอพื้นเมือง à¸«à¸±à¸•à¸–กรรมผ้าทอพื้นเมือง 

กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

 17 หมู่ 7 บ้านนาโด ถนนนาพระชัย - ห้วยคอม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : คุณเจริญ แก้วศรี

โทร :  081 871 3753

หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย

หัตถกรรมจากผ้าฝ้าย 

กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

 17 หมู่ 7 บ้านนาโด ถนนนาพระชัย - ห้วยคอม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : คุณเจริญ แก้วศรี

โทร :  081 871 3753

ผ้าพื้นโทเรน้ำหนึ่ง

ผ้าพื้นโทเรน้ำหนึ่ง à¸œà¹‰à¸²à¸žà¸·à¹‰à¸™à¹‚ทเรน้ำหนึ่ง 

กลุ่มเจริญศรีผ้าทอพื้นเมือง

 17 หมู่ 7 บ้านนาโด ถนนนาพระชัย - ห้วยคอม ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : คุณเจริญ แก้วศรี

โทร :  081 871 3753

 ผ้าสไบ
 à¸œà¹‰à¸²à¸ªà¹„บ   

กลุ่มทอผ้าบ้านดอนแดง

 เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ติดต่อ :

โทร :  08 4793 5211

ผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 148 หมู่ 3 บ้านพันห่าว ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

ติดต่อ : คุณคำนาง สุศิวงค์

โทร :  087 860 9467